Hausmannsgatens bedehus

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Hausmannsgatens bedehus, tidligere bedehus som lå i Hausmanns gate 23, et nygotisk bygg fra 1865. I 1870-årene hadde pastor Storjohann på søndager morgenandakter her inntil Jakob kirke sto ferdig. Bedehuset var reist av «Broderkretsen», en pietistisk farget fromhetsbevegelse med opphav i Herrnhut, men med medlemmer fra Enerhaugen Samfund og Kristiania Indremisjon. I 2. etasje var det en periode barnebibliotek. Huset ble overtatt av Kristiania Indremisjon (Kirkens Bymisjon) i 1870-årene. Albert Lunde hadde vekkelsesmøter både her og i Calmeyergatens misjonshus rundt 1905. Hausmannsgatens bedehus var i bruk som forsamlingslokale til 1947 da det ble solgt og bygget om til trykkeri for avisen Vårt Land. Huset ble revet 2001.