Oslo Arbeidersamfunn

Oslo Arbeidersamfunn ble stiftet 1864 på Møllergata skole. Den første formann og drivkraft bak stiftelsen var Eilert Sundt. I styret satt det tre arbeidere som styremedlemmer, en dansk, en svensk og en norsk. Samfunnet skulle være en upolitisk opplysningsorganisasjon og holdt seg utenfor sosialistagitasjonen i 1870-årene. I 1879 erobret Venstre styret i samfunnet, og i 1880-årene ble stadig flere kontroversielle politiske og kulturelle emner tatt opp til diskusjon. Møtene var av stor betydning i tidens aktuelle debatt.

I 1893 gikk samfunnet inn i Det norske Arbeiderparti. Det kom til å spille en vesentlig rolle som arbeiderbevegelsens sentrale diskusjonsforum i hovedstaden. Særlig i mellomkrigstiden hadde det en stor periode som diskusjonsforum for viktige politiske og samfunnsøkonomiske spørsmål. Samfunnets Dramatiske Klubb, senere omdøpt til Samfundsteatret, var det ledende amatørteater i landet. SamfunnshusetArbeidersamfunnets plass stod ferdig 1940.