Fjellstad (plass)

Fjellstad, husmannsplass med gnr. 75/45, lå ved Midtoddveien 25. Opprinnelig plass under Østre Grefsen.