Flisberget

Flisberget, tidligere gate på Enerhaugen, mellom Enerhauggata og Langleiken. Trehuset som hadde adresse Flisberget 2 er gjenreist på Norsk Folkemuseum.