Frøensalléen

Frøensalléen, Frøen, bydel Vestre Aker, blindvei fra krysset Slemdalsveien/ Lille Frøens vei nordover på østsiden av Sognsvannsbanen. Oppkalt 1919 etter Lille Frøen gård. Flere villaer fra tiden omkring den første verdenskrig, men veien er ikke lenger noen allé.