Framveien

Framveien, Bekkelaget, bydel Nordstrand, fra Bekkelagsveien nordover og opp til Kongsveien. Langs veien ligger flere store, gamle villaer, bl.a. nr. 3, «Villa Fram», som veien ble oppklat etter i 1917. Den siste delen av veien opp til Kongsveien er gangvei med trapp.