Bekkelagsveien

Bekkelagsveien, Bekkelaget, bydel Nordstrand, fra Mosseveien til Kongsveien, navnet vedtatt 1917, tidligere kalt Bekkelagsbakken, opparbeidet stykkevis nedenfra av private og tilknyttet Kongsveien ca. 1892. Fra Bekkelagsveien litt nedenfor Kongsveien og nordover, parallelt med Kongsveien og opp til denne går Framveien, og til Kongsveien ved Sportsplassen går Skogbakken.

Bygninger m.m.:

2. Murvilla fra 1891, kalt «Springbank», første beboer var skipsmegler og grosserer Jens Gjersøe.

5. Arbeiderboligen «Fjellhammer,» oppført i 1890-årene.

12. Stor toetasjes sveitservilla fra rundt 1890 med to femværelsers leiligheter i hver etasje, kalt «Løvenborg». Første eier var grosserer Conrad Halvorsen, som bodde med familien i første etasje og leide ut annen etasje, nå fire leiligheter.

13. Sveitservillaen «Fjeldborg», oppført rundt 1890, tomannsbolig i tømmer.

14. Villa oppført 1928 for urmaker Alf Lie.

16. Villaen «Fjeldvangen», bygd for urmaker Johan Lie 1875, barndomshjemmet til urmaker Alf Lie som fikk bygd nr. 14.

19. Sveitserhus på hjørnet av Solveien, kalt «Framnes», oppført i midten av 1890-årene, fra rundt 1900 var det landhandleri i første etasje.