Fredriksberg

Fredriksberg, løkke ved Drammensveien grensende til Frognerelva. Opprinnelig plass under Frogner Hovedgård med navnet Svenskebråten eller Hatten. I 1754 ble den forpaktet av kjøpmann Fredrik Clausen (fra 1760 eier av Frogner Hovedgård) som utvidet eiendommen mot nord og øst. Han bygde løkken ut til et elegant lyststed og ga den navnet Fredriksberg. 1760–97 var den eid av kjøpmann Erasmus Dybwad.

I 1824 ble løkken overtatt av skipsreder Andreas Tofte, senere byens første ordfører. Hans eldste datter fikk en parsell, Heia, da hun giftet seg med Thorvald Meyer, den yngste datteren overtok hovedbølet da hun giftet seg med Stener Rosenberg. Da høyesterettsadvokat Ingar Nilsen i 1890 overtok Fredriksberg, Drammensveien 111, var den skrumpet inn til 25 daa. Hovedhuset ble revet og en ny dragestilvilla (arkitekt Henrik Nissen d.e.) ble reist med Norges første moderne vannklosett innlagt. Etter Calla Wiel Nilsens død 1932 ble eiendommen oppstykket. Dragestilhuset ble revet i 1939.