Frimurerorden

Frimurerorden, Den norske, Nedre Vollgate 19, ideell organisasjon som har til formål å fremme medlemmenes åndelige og moralske utvikling. Ordenen ledes av et råd hvis øverste er stormester. Seremoniene er hemmelige, og ordenens motto er «sannhet – barmhjertighet – tillit». Kvinner har ikke adgang til medlemskap. Ordenen driver utadrettet sosialt arbeid. Stamhuset ligger i Oslo.

Den første norske losje, St. Olai-Logen, ble stiftet på Bygdøy (i den nåværende kongsgården) 1749 av grev Christian Conrad Danneskiold-Laurvig, og var alene om frimurerarbeidet i Norge til 1836. Administrativt ble arbeidet ledet fra Danmark og senere fra Sverige, til den første norske storlosje ble opprettet 1891, med Oscar 2 som den første stormester. Da Norge fikk egen konge 1905, ble det satt som forutsetning at han ikke skulle være frimurer.

Frimurerne hadde 1785–1803 losje i Nedre Slottsgate 1, fra 1839 i den gamle LogenGrev Wedels plass. Nåværende bygning stod ferdig 1894 (ark. Henrik Nissen), se Frimurerlosjen.