Frognæs

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Villa Frognæs' fasade i 1931. Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum

Frognæs, løkke under Frogner hovedgård med adresse Drammensveien 79. Først forpaktet, og i 1812 kjøpt av kjøpmann Rasmus Schriver. Schriver døpte stedet til "Sommerfryd". Byens postmester Martin Wilhelm Wraatz kjøpte Frognæs løkke i 1820, og kalte den Wilhelmsborg. De opprinnelige husene lå nede ved veien, men Wraatz flyttet hovedhuset, tegnet av Chr. H. Grosch, øverst på eiendommen.

I 1852 kjøpte bankier Thomas Heftye (1822–86) eiendommen og gav den navnet Frognæs løkke tilbake. Heftye bygde et herskapelig hus i tudorstil (ark. Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno). Før det nye huset ble bygd, lå den såkalte «Dragonstuen» her, en stue som hadde gitt navn til skogholtet Dragonskoven. I 1889 ble eiendommen overtatt av generalkonsul Thv. Egedius og i 1891 av hoffjegermeser Thomas Fearnley (1841–1927). Fra 1906 har den vært den britiske ambassadørs residens. Eiendommen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Blått skilt for Frognæs satt opp av Selskabet for Oslo Byes Vel