Dragonskoven

Dragonskoven, mindre skogsnar som strakte seg oppover mot Hegdehaugen fra Briskeby; navnet ble også brukt om et skogstykke ved Frognæs løkke på 1800-tallet. Dragonstuen lå der Frognæs ligger nå, derav navnet.