Frogner politistasjon

Frogner politistasjon, tidligere politistasjon som hadde lokaler i løkkebygningen Solheim i Nobels gate 33, opprettet i 1895. I forbindelse med opprettelsen av stasjonen ble det bygd en arrestbolig ved siden av. Politistasjonen ble nedlagt 1. mars 1962.