Nobels gate

«Villa Otium» i Nobels gate 28 fotogrfert i 1924, da den ble USAs ambassadørbolig. - Foto Anders Beer Wilse / Oslo Museum / Creative Commons

Nobels gate, Frogner, bydel Frogner, fra jernbanelinjen (Skarpsno) til Frognerveien. Gammel gate fra før byutvidelsen 1879, opprinnelig kalt Frognergaden, oppkalt 1901 etter den svenske legatstifter Alfred Nobel (1832–96). Enkelte kilder hevder at gaten i stedet skulle være oppkalt etter amtmann Hans Nobel (1657–1732), men dette medfører ikke riktighet. Opprinnelig var gaten hovedoppkjørsel til Frogner Hovedgård. De fleste husene i gaten er fra mellomkrigstiden.

Bygninger m.m.:

3. Opprinnelig driftsbygning på løkken Nøisomhed; de eldste deler av huset kan være fra 1700-tallet. Ombygd i 1930-årene til moderne bolig.

6. Murvilla i nordisk nyrenessanse bygd 1928 (ark. Yngvar Riis) for grosserer Trygve Andvord (1888–1958).

10. En eldre murvilla ved hjørnet av Drammensveien og Nobels gate, rekvirert av tyskerne under krigen og brukt av SS-Ersatzkommando Norwegen. Her var det også vervekontor.

13. Murvilla fra 1920, oppført av og for forfatteren Arthur Omre.

16. Kontorbygning bygd 1956 som Sveriges ambassade (ark. Gösta Wiman). Her sto tidligere våningshuset på Langeløkken. Den svenske ambassaden holdt til i bygningen inntil 2019, da den flyttet til Colbjørnsens gate 5.

28. Stor villa i jugendstil bygd 1910–12 (ark. H. Bull) for direktør Hans Olsen (1859–1951). Hans Olsen arbeidet seg opp fra små kår og ble bl.a. generalkonsul i St. Petersburg. Han var inngiftet i den svenske Nobel-familien og bodde i villaen 1912–24, da han solgte den og flyttet til Stockholm. Villaen har sokkel av granitt, mansardtak med sentralt plassert pipe og mønekam med bronseornamenter. Stor innvendig sentralhall med jugendpreg. En av de største og flotteste privatboligene som er bygd i Oslo; den ligger i en stor hage begrenset av Eckersbergs gate, Solheimsgata og Hafrsfjords gate. Her lå i sin tid det gamle løkkehuset Otium. Siden 1924 er villaen USAs ambassadørbolig.

32. Vigeland-museet (1925, ark. L. H. Ree; 1931, ark. C. Buch). Det var opprinnelig Vigelands atelier og bolig.

33. Solheim.

45. Hellas’ ambassade.