Vigeland-museet

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Vigeland-museet, Nobels gate 32, åpnet for publikum 1947, tilhører Oslo kommunes kunstsamlinger. Bygningen var opprinnelig Gustav Vigelands atelier, tegnet av Lorentz Ree og Carl Emil Buch (Houens diplom 1926) i nyklassisistisk stil, fasade i rød teglsten; midtpartiet og nordfløyen fullført 1924, sørfløyen med gårdsrommet 1930. Museets utstilling omfatter originalmodellene til hans viktigste skulpturer. Vigeland etterlot seg over 2700 skulpturer, 12 000 tegninger foruten skissebøker og notisbøker, 430 tresnitt og noen raderinger og litografier. Det øvrige materialet omfatter 3000 brev, et bibliotek med ca. 5000 bind og en tidsskriftsamling, over 5000 fotografiske plater samt Vigelandkomiteens arkiver. I gårdsrommet gis det konserter i sommermånedene.

Historikk.

Vigeland tilbød 1919 kommunen alt han eide av skulpturer, tegninger og tresnitt, foruten originalmodellene av alt han i fremtiden kom til å skape, mot at kommunen lot oppføre et hensiktsmessig atelier som kunne bli et museum etter hans død. Kontrakten ble undertegnet 1921, og 1923 kunne Vigeland ta atelieret i bruk. Her var verksted for gipsmakere, steinhuggere, rikelig plass for tidligere arbeider samt en leilighet i 3. etasje. Leiligheten er beholdt slik den var ved hans død 1943. Hans urne står i tårnkammeret over bygningens midtparti.