Langeløkken

Langeløkken, løkke som lå ved Nobels gate 16, utskilt fra Frogner hovedgård.

Kjøpmann Ole Simonsen forpaktet i 1760 42,5 daa av Mellemhaugene, 500 m sør for hovedgården. Eiendommen fikk navn etter kongelig magasinforvalter Christopher Andreas Lange (1744–1808), som hadde forpaktningskontrakt fra 1782. Da enken døde 1812, falt løkken tilbake til Frogner. Morten Anker solgte Frogner til Benjamin Wegner i 1836, men forbeholdt seg å forpakte Langeløkken på livstid. Da stod en nyoppført tømmerbygning på løkken. To år senere døde Morten Anker, og hans svigersønn, senere amtmann Nils Weyer Arveschoug, kjøpte Langeløkken av Wegner, med rett til brygge og båtfeste i Frognerkilen. Han startet oppstykkingen av eiendommen. Neste eier var stiftsoverrettsprokurator Isach Kraft, som bygde om våningshuset. Det stod deretter nesten uforandret til det ble revet 1956–57. I dette huset bodde bl.a. familien Sars, og her feiret Fridtjof Nansen bryllup med husets datter Eva Sars i 1889. I dag ligger den tidligere svenske ambassaden på tomten ved hjørnet av Bygdøy allé og Nobels gate.