Nøisomhed (løkke) Frogner

Nøisomhed, Gange-Rolvs gate 2e, løkke utskilt fra Frogner hovedgård. Nøisomhed var det eldste lyststed ved Frognerkilen og ble ca. 1750 festet til kjøpmann Ole Rochstad. I 1770-årene anla byfogd Søren Chr. Hagerup et lyststed på eiendommen. Navnet «Nøisomhed» henspiller på en av de klassiske dyder som sto høyest i kurs hos det fremadstormende byborgerskapet.

Hagerups svigersønn kaptein Johan Fr. Wilhelm von Haffner (1768–1822) slo under seg nesten alle løkkene langs Frognerkilen fra Skarpsno til Frognerelven. Det var fiskerettighetene han ville sikre seg. Neste eier 1820–32 var Nicolai Andresen (1781–1861, se Andresens Bank), som solgte til kjøpmann Hans Gulbranson; hans familie eier fremdeles løkkens hovedbygning.

De gamle tømmerbygningene ble revet i 1857 og et nytt våningshus i mur oppført, tegnet av oberst Th. Broch med assistanse av arkitekt J. H. Nebelong. Omkring 1900 startet utparselleringen av løkkene samtidig som Nobels gate og Gange-Rolvs gate ble lagt over eiendommen. Den gamle hovedbygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.