Frognerhøi

Frognerhøi, løkke utskilt fra Frogner hovedgård. Den lå på høydedraget mellom Frognerveien og Kirkeveien. 1774 ble eiendommen solgt til sorenskriver Jacob Aars i Aker, han døpte stedet Frognerhøi. Da var løkken på ca. 41 daa. 1874 kjøpte Brødrene Hansen Frognerhøi, som ble utparsellert og belagt med villaklausul. Brødrene bygde seg hver sin villa; den ene er den som senere var moskeen for Islam Ahmadiyya-menigheten, nå Fredrikke barnehage, Frognerveien 53, den andre ligger på hjørnet Frognerveien/Tidemands gate. Løkkens hovedbøle, Nordraaks gate 4, ble revet i 1970-årene.

Frem til slutten av 1890-årene gikk veien Frognerhøiveien fra Frogner plass forbi Frognerhøi til Tidemands gate ovenfor Gyldenløves gate