Nordraaks gate

Nordraaks gate 15 oppført i 1892. Arkitekt Carl Konopka. Foto: Mahlum/Creative Commons

Nordraaks gate, Frogner, bydel Frogner, fra Frognerveien til Munthes gate. Oppkalt 1891 etter komponisten Rikard Nordraak (1842–66). Boligstrøk med nye luksusleiligheter i nedre del. Ellers flere karakteristiske sveitservillaer.

Bygninger m.m.:

3. Femetasjes boligblokk med 33 leiligheter fra 1975 (ark. Grevskodt Larsen). Her lå tidligere en bevaringsverdig trevilla i sorenskriverstil, med mansardtak og brede vindskier. Huset var oppført for grosserer Joh. Aug. Hansen 1899, og var tegnet av Halfdan Berle. Både bevaringsmyndigheter og naboer protesterte mot rivingen av huset

4. Her lå det gamle hovedbølet på løkken Frognerhøi. Nå boligblokk med mansardtak og smårutede vinduer, oppført av Bauer og Bech Prosjektutvikling i begynnelsen av 1980-årene (ark. Lorentz Gedde-Dahl). Også i dette tilfellet protesterte bevaringsmyndighetene mot riving og nybygg.

5. Femetasjes boligblokk fra 1972–73 med 9 store leiligheter. Her lå en lignende villa som i nr. 3, oppført for grosserer Carl Johannes Boehlke Nathanson 1899, også denne tegnet av Halfdan Berle. Da tillatelse til rivning ble gitt 1972, hadde den bevaringsverdige villaen stått tom i to år.

7. Toetasjes murgård oppført 1896 som Alfredheim barnehjem, arkitekt Olaf Boye. Huset ble ombygd til privatbolig med to leiligheter i 1916 av arkitekt Bredo Berntsen. Han bodde selv i første etasje.

8. Villa oppført 1899 for sjokoladefabrikant Anders Bergene (ark. H. Berle). To etasjer i nasjonal tømmerstil. Stall med kuskebolig oppført 1906, ombygd til moderne bolig 1984, nå regulert som Sigyns gate 2B.

9. Funkisblokk i tre etasjer fra 1933 (ark. E. Motzfeldt).

10. Sveitservilla fra 1894 oppført for disponent for Nationaltrykkeriet Frederic Bonnevie (ark. Olaf Boye). Hjørnetårn med utsiktsplattform.

11. Murvilla oppført 1910 for grosserer Christian Edvard Sontum (ark. E. Carlén)

13. Murvilla oppført 1903 for pastor Olaf Amlie. I 1980-årene ombygd til kontorer for Norsk Sykepleierforbund.

15. Toetasjes våningshus i sveitsertsil oppført 1892 for feierinspektør Hans Nielsen (ark. C. Konopka).

17. Våningshus i laftet tømmer i to etasjer, oppført 1892 for kaptein Max Lund (ark. E. Johnsen). Trevilla med assymmetrisk fasade og inntrukken loggia.

18. Våningshus i nasjonal tømmerstil, oppført 1896 for kaptein Max Lund (ark. Halfdan Berle). Tilbygg fra 1912.

19. Nyklassisistisk murvilla fra 1927 (ark. Einar Engelstad).

22. Stort våningshus i sveitserstil oppført 1892 (ark. F. Rørvik) med karakteristiske glassverandaer, oppdelt i fem leiligheter 1984.

24. Toetasjes murvilla oppført 1902 for overrettssakfører Benjamin Vogt (ark. Karl Høye).