Alfredheim

Alfredheim pikehjem i General Birchs gate 28. Foto: Ukjent/Arbeiderbladet

Alfredheim, tidligere stiftelse som drev barnehjem, grunnlagt av pastor Julius Riddervold (1842–1921), sekretær i Lutherstiftelsen. Riddervold som mistet sin toårige sønn Alfred i 1873, ville sammen med sin kone opprette et barnehjem for trengende barn til minne om deres sønn. Alfredheim ble stiftet i 1875, og startet i en privatbolig på Nesodden med fire piker. Senere ble det startet to barnehjem til, Alfredheim II og III. Antall barn økte til 60 på disse tre hjemmene. Alfredheim-barnehjemmene holdt til på flere forskjellige adresser. Da hjemmet i Guldbergs vei 31 på på Heggeli åpnet i 1915, bodde det 30 barn i ettårsalderen der. I Oslo var det også barnehjem i Nordraaks gate 7 (1896–1915), i General Birchs gate 28 (fra 1936),og i Nils Lauritssøns vei 37 (fra 1951). I 1963 ble stiftelsen overtatt av Oslo Indremisjonen, nå Kirkens Bymisjon.

Alfredheim pikehjem på Tåsen.  Alfredheim Pikehjem var en av flere institusjoner Alfredheim drev. Kirkens Bymisjon overtok i 1962, og i 1989 ble mange av dem til kommunale barnevernsinstitusjoner. Foto: Teigens Fotoatelier/Dextra Photo