Guldbergs vei

Guldbergs vei, HeggeliSkøyen, bydel Ullern, fra Sørkedalsveien til snuplass ved boligområdet Øvre Silkestrå. Oppkalt 1917 etter matematikeren Axel Sophus Guldberg (1838–1913), som eide Nordre Skøyen gård fra 1887.

Bygninger m.m.:

8. Stor nybarokk trevilla på Heggeli, kalt «Villa Askely», oppført i 1916 for stiftamtmann Gregers Winter Wulfsberg Gram (1846–1929) (ark. Birger Hansen). Her bodde også hans sønn byfogd i Oslo Harald Gram (1887–1961), en av pionerene innen det norske motstandsarbeidet under krigen. Dette var også hans sønn Gregers Grams (1917–44) barndomshjem. 1942–45 ledet Harald Gram, som hadde måttet flykte til Stockholm, arbeidet med å finansiere og koordinere motstandsarbeidet i det okkuperte Norge, etter anmodning fra regjeringen i London. Villaen ble rekvirert og var i disse årene bebodd av en NS-familie.

I 1946 ble Gregers Grams vei i Ullernåsen navnsatt til minne om motstandsmannen Gregers Gram, og i 1994 ble det satt opp en byste av ham, utført av Nina Sundbye, utenfor NjårdhallenMakrellbekken. Han var også medle av Njård.

11. En tidligere nybarokk villa oppført i 1917 for grosserer Rolf Malm (1883–1956) (ark. Holger Sinding-Larsen). Senere bodde skiprsreder Morits Skaugen (1920–2005) i rederiet I. M. Skaugen her. Huset har gjennom årene blitt vesentlig ombygd med bl.a. tilbygg og nytt inngangsparti.

25. Nordre Skøyen gård

31. Heggeli barnehjem, miljøhjem for barn og unge, åpnet 1986, eier er Kirkens Bymisjon, drives kommunalt. Barnehjemmet, en stor nybarokk, gul trebygning, ble oppført og innviet i 1915 som Alfredheim barnehjem (ark. P. W. Engelsborg). Da hjemmet åpnet, bodde det 30 barn i ettårsalderen her. I 1963 ble stiftelsen Alfredheim overtatt av Oslo Indremisjonen, nå Kirkens Bymisjon. Navnet ble endret fra Alfredheim til Heggeli i 1985.