Gregers Grams vei

Gregers Grams vei, Ullernåsen, bydel Ullern, fra Vesteråsveien nordover til snuplass. Oppkalt 1946 etter student Gregers Gram (1917–44), fenrik i Kompani Linge og medlem av Oslogjengen. Gregers Gram falt i kamp med Gestapo på Plasskaféen (Olaf Ryes Plass) 13. november 1944. En byste av Gram som var medlem av Njård, ble avduket ved Njårdhallen 1994, utført av Nina Sundbye.