Frysja senter

Frysja senter, Kjelsåsveien 145, brukskunstsenter i Mustad fabrikkers tidligere bygninger ved AkerselvaKjelsås, opprinnelig Kjelsås Bruk. Etter ombygninger ved kommunen i 1972–83 er det innredet ca. 70 atelierer og verksteder beregnet på forskjellige former for kunsthåndverk. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp her til minne om Kjelsås Bruk. I 1990–93 ble eksteriørscenene til den svensk-norske komiserien «Fredrikssons Fabrikk» som gikk på NRK, spilt inn her.