Galteskjær

Galteskjær, smalt, avlangt skjær nordvest for Lindøya ved den vestre innseilingsleden. Galteskjær ble fredet som sjøfuglreservat 25. juni 2009. Verneområdet ugjør 22 daa, herav selve skjæret på 1,6 daa; resten er sjøareal. Formålet er å beskytte en viktig holme for sjøfugler mot forstyrrelser i hekketiden. I tiden 15. april–15. juli er det forbud mot all ferdsel på land og på sjø i verneområdet.

Galteskjær er også navn på skjær sørvest for Skilpadda i Paddehavet.