Paddehavet

Paddehavet, sjøstykket rundt holmen Padda, avgrenset av Malmøya, Ulvøya, Bekkelaget og Ormøya. I vika innenfor Padda var det tidligere en makrellfiskeplass kalt Gamlelaget. Flere småbåthavner og båtforeninger holder til der.