Padda

Padda, Bekkelaget fotografert i 1950. Foto: Widerøes Flyveselskap / Vilhelm Skappel/Oslo byarkiv

Padda, eller Skilpadda, holme i Bunnefjorden mellom Ormøya og Ulvøya ved Bekkelaget. Navnet «Skilpadden», som henspiller på øyas form, er benyttet på kart 1885, men er neppe av gammel dato. Navnet «Tistilholmen» er brukt på havnekartet fra 1906, eldste kjente navneform er «Thestholmyn», senere skrevet «Tistelholmen», antakelig av fuglenavnet teist. Navnet «Bekkelagsholmen» har også vært brukt. Padda er bebodd og har slipp og småbåthavn. Om vinteren har øya fastlandsforbindelse med en flytebrygge, om sommeren brukes sveivepram. I vika innenfor Padda var det tidligere en makrellfiskeplass kalt Gamlelaget.

Den nordøstre delen av holmen ble 2008 fredet som Padda plantefredningsområde. Sjøstykket rundt holmen kalles for Paddehavet.