Padda plantefredningsområde

Padda plantefredningsområde, verneområde opprettet 27. juni 2008 på den nordøstre delen av øya Padda mellom Ormøya og Ulvøya i Bunnefjorden. Vernet har som formål å bevare sjeldne plantearter og deres livsmiljø i form av kalkfuruskog-pregede arealer på de høyeste delene av øya og en velutviklet kalktørreng. Fredningsområdet dekker 16 daa landareal.