Ormøya

Ormøya, øy ved Bekkelaget, bydel Nordstrand, navn etter Ormsundet, 200 daa. Øya tilhørte opprinnelig Mariakirken, men ved reformasjonen ble kirkegodset oppstykket og Ormøya tilfalt Katedralskolen. Den ble solgt til private 1800 og ble etter hvert et populært feriested. Etter at den første Ormsundbrua ble bygd i 1870-årene, ble det etter hvert boligområder på Ormøya, bl.a. med mange særpregede sveitservillaer. Ormøy kirke ble innviet 1893.

Farvannet mellom Ormøya, Malmøya og Ulvøya kalle Bringa.

Broen over Malmøysundet til Malmøya ble innviet 1965.

Under krigen ble det på Ormøyas høyeste punkt bygd et ca. 20 m høyt tretårn som observasjonspost i tilknytning til Luftwaffes flyvarslingssystem rundt Oslo. Det hadde en stor, kraftig lyskaster og to små maskinkanoner til nærforsvar mot lavtflygende fly. Se også Ormsundleiren.