Ormsundleiren

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Ormsundleiren, militærleir under andre verdenskrig, lå i Ormsundveien 16. På det som ble kalt «Agnesjordet», ligger fem hvitmalte, toetasjes trehus, oppført som del av et tysk leiranlegg i 1940–42. Her er også en rødmalt messe- og administrasjonsbrakke og en stor garasjebygning med verksted. Sammen med en vaktstue dannet disse bygningene et todelt leiranlegg i et parkmessig område rundt en åpen, tilnærmet kvadratisk plass. Leiren her på Agnesjordet tilhørte den tyske marinen og var bygd som en høystatusleir med bygninger av god kvalitet tilpasset villabebyggelsen rundt. Den hadde plass til 300 mann. Sjefen for avdelingen bodde i en rekvirert villa på Ormøya. Nedre Bekkelaget skole var blitt rekvirert som kaserne allerede våren 1940, men den ble frigitt sommeren 1941, da leiren stod ferdig. Ved siden av klubbhuset til Ormsund Roklub var det en liten leir for sovjetiske krigsfanger, en såkalt «Aussenkommando» fra Stalag 303, og byggearbeidene i leiren ble utført av fangene. Ved leiren ble det bygd to bunkere av prefabrikerte betongrør. En rekke villaer i Ormsundveien var rekvirert til innkvartering.

I mars 1946 kom det et rundskriv om istandsettelse av tidligere tyske leire, blant annet denne, og høsten 1946 vurderte Hærens bygningstekniske korps leiren som en av de beste tyskerne hadde etterlatt seg. Det var da blitt bestemt at leiren skulle brukes av Militærpolitiet ved Tysklandskontingenten. Før det kunne skje, ble det foretatt utbedringer av soppskader. 1948–2014 ble deler av leiren drevet som sjømannshjemmet «Bekkelagstunet».

Mens Lutvann leir som fremdeles er i bruk som militærleir – og Lahaugmoen like utenfor bygrensen på Gjelleråsen har godt bevarte deler, er Ormsundleiren den eneste gjenværende komplette tyske militærleiren i Oslo-området. Bygningene er av god kvalitet, særlig de i forlegningsdelen. Anlegget ble fredet i 2018.