Nedre Bekkelaget skole

Nedre Bekkelaget skole, Ormsundveien 2, barneskole (1–7), opprettet 1938 som småskole for de tre, senere fem laveste klassetrinn (ark. Kommunearkitekten i Aker). Skolen hadde felles overlærer med Bekkelaget skole. Etter tilbygg 1975 tar skolen også imot de resterende klasser på barnetrinnet. Omfattende påbygging 1996–99 (ark. Mariken Øvrebø). Skolen har byomfattende spesialgrupper for elever med spesielle behov. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 195 elever.

Nedre Bekkelaget Skolemusikkorps stiftet 7. nov. 1975.

Oslo samiske skole startet i 2021 og er en del av Bekkelaget skole. Oslo samiske skole har ansvaret for byomfattende samiskopplæring for elever med samisk bakgrunn fra 1. klasse i grunnskolen og ut videregående skole. De fleste elevene får opplæring i nordsamisk, men skolen organiserer også fjernundervisning i sørsamisk eller lulesamisk. De første skoleårene lå elevtallet på rundt 50 elever, men skoleåret 23/24 omfattet opplæringen 78 elever.