Nedre Bekkelaget skole

Nedre Bekkelaget skole, Ormsundveien 2, barneskole (1–7), opprettet 1938 som småskole for de tre, senere fem laveste klassetrinn (ark. Kommunearkitekten i Aker). Skolen hadde felles overlærer med Bekkelaget skole. Etter tilbygg 1975 tar skolen også imot de resterende klasser på barnetrinnet. Omfattende påbygging 1996–99 (ark. Mariken Øvrebø). Skolen har byomfattende spesialgrupper for elever med spesielle behov.

Skoleåret 2018/19 hadde skolen 230 elever.

Nedre Bekkelaget Skolemusikkorps stiftet 7. nov. 1975.