Ormsundet

Ormsundet, sundet mellom Nedre Bekkelaget og Ormøya. Sundet på sørsiden av Ormsundbrua kalles «Grønsundet». Ved Ormsundet ligger Bekkelagsbadet. Farvannet sørover fra Ormsundet kalles Bekkelagflaket.