Bekkelagflaket

Bekkelagflaket, farvannet fra Ormsundet og sørover ut sundet mellom Ulvøya og fastlandet.