Gamle Mossevei

Gamle Mossevei, Ljan, 1971–89 navn på nåværende Ljansbrukveien. Sør for bygrensen heter veien fortsatt Gamle Mossevei.