Garver Ytteborgs vei

Fil:Haugenstua uteområdet og blokkene i Garver Ytterborgs vei 113 til 139.jpg
Grøntområde mellom blokkene og Garver Ytterborgs vei 113 til 139. Foto: Helge Høifødt

Garver Ytteborgs vei, Haugenstua, bydel Stovner, fra Jernkroken til snuplass ved den tidligere Stig skole. Oppkalt 1968 etter garver, stadshauptmann Nils J. Ytteborg (1792–1858), grunnleggeren av Ytteborgs Bryggeri. Han tok initiativet til opprettelsen av Christiania Haandværkerforening i 1839 og var dens første formann. Ytteborg eide også Åkebergløkken, som han solgte 1843 til tomt for Botsfengselet.

Bygninger m.m.:

85. Rikes sal, møtelokale for Jehovas vitner.

91. Haugenstua trygdebolig.

93a-b og 95a-c. To blokker som tilhører Smedvollen borettslag.

98. Haugenstua Butikksenter.

101–139. Fire lamellblokker som tilhører Haugenstua borettslag.

127b. Stig gård.

145. Her lå tidligere Stig skole.