Stig (plass) Ulsholt

Stig, plass med gnr. 105/9, Garver Ytteborgs vei nr. 127 B, fradelt Ulsholt på 1700-tallet, men det var sannsynligvis bosetting og gårdsdrift før dette. Bevart våningshus og stabbur fra annen halvdel av 1800-tallet. Bruket ble regnet som husmannsplass i 1771. Gården var i den samme familiens eie siden midten av 1700-tallet. Den siste eieren Ole Stig måtte selge alle dyrene i 1965, men fikk drive innmarka i to år etter dette. I 1968 ble alle uthusene revet.