Gata

Gata, plass med gnr. 77/2, Sandakerveien 132. Tidligere husmannsplass under Lillo.