Gaustad sykehus museum

Gaustad sykehus museum, Sognsvannsveien 21, museum først etablert i kjellerlokaler i Tårnbygget til Gaustad sykehus i 1990. Ved sykehusets 150-årsjubileum i 2005 ble det gjenåpnet i nye og større lokaler i kjelleren i bygning 11, senere utvidet tre ganger.

Utstillingen består av bilder og gjenstander fra drift og behandling fra hele sykehusets historie. De fleste gjenstander er utstilt i bygning 11, men noen gjenstander og bilder befinner seg også ute på sykehusets område og i foajeen i bygning 1.

Museet driftes av en liten gruppe frivillige, tidligere og nåværende ansatte.

Museet får noe midler fra OUS, men har også noe inntekter fra omvisninger.

Sykehuset er markert med et blått skilt satt opp av Oslo Byes Vel.