Giskehagen

Giskehagen, Smestad, bydel Vestre Aker, sidevei til Dalsveien, på østsiden litt ovenfor krysset med Bernhard Herres vei. Boliggrend oppkalt 1983 etter eiendommen «Giske».

Bygninger m.m.:

1–59, 2–58b. Husrekker med til sammen 57 boliger gruppert i «grender» rundt og nedenfor den gamle villaen «Giske». Området ble utbygd fra 1983, der fire grunntyper av hus er stilt sammen på ulike måter for å oppnå et variert inntrykk (ark. Niels Torp A/S). Bebyggelsen ble tildelt Sundts premie 1983–84 og Houens diplom 1988.

59. Det gamle hovedhuset oppført 1917 for grosserer Ole Olsen Bull (1870–1928),og gitt navnet «Kjelle» (ark. Berner og Berner). Bull var formann i Bygningsartikkel-Grossisternes Forening 1911–28. På nordsiden av den store trevillaen i nasjonal nybarokk ble det bygd et uthus med stall for tre hester, en grisebinge og låve, kombinert med en portner- og kuskebolig, samt et stabbur, adressen var den gang Holmenveien 38. I 1922 ble eiendommen kjøpt av fru Augusta Grøn, og gitt navnet «Haga». fem år senere ble eiendommen kjøpt av Norsk Brændselolje A/S v/ adm. dir. Gudbrand Askvig (1889–1961), og da gitt navnet «Giske». Både hovedhuset og uthuset er ombygd til flermannsboliger. I kjelleren til hovedhuset er det felleslokale, som kan brukes til selskaper, trim og yoga. I den gamle portnerbolig er det barnehage.