Bernhard Herres vei

Bernhard Herres vei, SmestadMakrellbekken, bydel Vestre Aker, fra Dalsveien til Sørkedalsveien ved Makrellbekken, krysser Holmenkollveien og går på en bro over Holmenbekken. En rekke villaer fra 1930-årene, for en stor del tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas, bl.a. i den østre delen og langs Helleveien. Oppkalt 1930 etter Bernhard Herre (1812–49), som skrev boken «En Jægers Erindringer», med motiver fra skogtraktene omkring Christiania. Herre mistet livet ved et vådeskudd på en jakttur sør for Mellomkollen.

Nordover fra Bernhard Herres vei går blindveien Markstien Mellom Dalsveien og Holmenveien.

Bygninger m.m.:

Sør for bebyggelsen i den østligste delen av veien ligger Smestadparken.

7. Villa som tilhørte den jødiske disponenten Alf Levin (1904–73), innehaver av klesforretningen Alf Levin A/S i Bogstadveien 8. Under krigen ble huset rekvirert av tyskerne, men Levin og familien kom seg over til Sverige.

20. Herman Munthe-Kaas' egen bolig tegnet 1928 som en av de tidligste funkisvillaene i Norge.

21. «Nøysomhet», Gudolf Blakstads egen bolig, oppført 1922–32

33. En villa fra 1930-årene, tidligere Viggo og Kirsten Hansteens hjem. Hansteen (f. 1900) som var juridisk konsulent for Arbeidernes faglige landsorganisasjon, ble 10. september 1941 skutt av tyskerne sammen med klubbformann Rolf Wickstrøm (f. 1912). Hans kone Kirsten (1903–74) redigerte det illegale bladet Kvinnefronten. I 1945 ble hun konsultativ statsråd i Gerhardsens samlingsregjering, Norges første kvinnelige statsråd.

37. En funkisvilla der Ingrid von Hanno (1898–1976) under krigen stilte kjellerstuen til rådighet som dekkleilighet for den operative aksjonslederen i Aks 13000 Per Røed (1919–1992).

43. Funkisvilla fra 1932, (ark. Blakstad og Munthe-Kaas), her startet Gulle Brun (1899–1988) og Vult Simon (1902-88) en liten Steinerskole i 1932, fra 1934 også barnehage, den første permanente Steiner-barnehage i Norge. Gulle Brun drev barnehagen frem til 1966.