Gråbeinsletta

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Gråbeinsletta med skulpturen «Josef». - Foto: Helge Høifødt

Gråbeinsletta, Sagene, bydel Sagene, parkanlegg på ca. 7 daa mellom Sagene kirke og Uelands gate og Kierschows gate og Arendalsgata. Gammelt navn; det skal ha stått et «slag» mellom ulver og hunder her i 1671. Tidligere ekserserplass, parken opparbeidet 1920–22. Navnet vedtatt 1891; 1914–23 kalt Luthers plass, fra 1923 på nytt Gråbeinsletta.

I parken er et lite basseng med skulpturen «Josef» av Jørgen Gudmundsen-Holmgreen (1939), oppsatt 1948. Arendalsgata vestenfor Kristiansands gate ble opparbeidet til torg/gangvei 1999, som henger sammen med parkanlegget.