Kierschows gate

Kierschows gate, SageneGeitmyra, bydel St. Hanshaugen og Sagene, fra Sagene kirke sør for Gråbeinsletta og videre mellom Geitmyra skolehage og Nordre Gravlund til Tåsenveien. Oppkalt 1879 etter biskop Peter Christian Hersleb Kierschow (1786–1866), tidligere kapellan og sogneprest til Gamle Aker kirke.

Tidligere gikk trikkelinjen Sagene Ring denne gaten fra Sagene kirke og videre ned Geitmyrsveien til Colletts gate.

Bygninger m.m.:

9. Toetasjes løkkebygning fra ca. 1870, eiendommen kjøpt fra bymarken 1853, overtatt av kommunen 1892. Det meste av eiendommen ble utlagt til skolehager 1909.

10. Nordre Gravlund kapell.