Nordre gravlund kapell

Nordre gravlund kapell, gravkapell i Kierschows gate 10. Kapellet på Nordre gravlund ble fra starten av innredet i en låve på den østre delen av gravlunden. Det ble ombygd 1926–27 og 1964. Etter en brann i inngangspartiet 1982 ble kapellet istandsatt og restaurert. Ny restaurering og utvendig oppussing i 2004–05. Kapellet ble brukt som midlertidig kirke for Sagene menighet da Sagene kirke var stengt 2007–10, og er deretter leiet av Den nordisk-katolske menighet som kirke ved siden av fortsatt å fungere som gravkapell.

Nordre gravlund kapell, 2020. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani