Nordre gravlund kapell

Nordre gravlund kapell, gravkapell i Kierschows gate 10. Kapellet på Nordre gravlund ble fra starten av innredet i en låve på den østre delen av gravlunden. Det ble ombygd 1926–27 og 1964. Etter en brann i inngangspartiet 1982 ble kapellet istandsatt og restaurert. Ny restaurering og utvendig oppussing i 2004–05. Kapellet ble brukt som midlertidig kirke for Sagene menighet da Sagene kirke var stengt 2007–10, og er deretter leiet av Den nordisk-katolske menighet som kirke ved siden av fortsatt å fungere som gravkapell.

En klokke i frittstående støpul. Klokken støpt hos C. Albert Bierling, Dresden 1895. Den hang antagelig først i støpulen på Østre gravlund der en klokke skal ha blitt fjernet antagelig 1932 da støpulen på Nordre gravlund ble bygd. Det ble tidligere ringt fra Sagene kirke ved gravferder på Nordre gravlund.

Nordre gravlund kapell, 2020. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani / Oslo Byleksikon