Grønland menighetshus

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Grønland menighetshus rett overfor Grønland kirke. Foto 2023: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo Byleksikon.

Grønland menighetshus, Grønlandsleiret 41, ble oppført for Grønland menighet 1913 (ark. Ove Ekman) og innviet 11. januar 1914 av biskop Tandberg. Bygget inneholdt menighetssal, et par mindre møterom og kjøkken og leilighet for menighetssøster og vaktmester samt et forretningslokale i 1. etasje. Rommene har blitt brukt på ulik måte gjennom årene, men menighetssalen er ennå i bruk av menigheten som det. I 2013 ble kjeller utbedret til galleri/aktivitetsrom.

Fra 2016 holder Forandringshuset Grønland, et flerkulturelt tiltak for barn og unge 0–26 år i regi av KFUK-KFUM, til her.

Tomten ble kjøpt av Grønland menighet 1911, og menighetshuset ble reist da det var et stort behov for undervisningsrom til konfirmanter og møterom til ulike menighetsaktiviteter.

Pinsemenigheten Saron leide 2. etasje i flere år (inntil 1994) til sin virksomhet.