Grønlands Krog

Grønlands Krog, tidligere krokete gateløp mellom Grønlands torg og Tøyenbekken; falt bort ved utvidelsen av torget.