Grønvold

Grønvold, husmannsplass med gnr. 59/396, Oset, Maridalen, ved sørøstenden av Maridalsvannet, tidligere plass under Brekke, utskilt etter 1903. Nevnt 1771.