Gran gård

(Omdirigert fra Gran (gård))

Gran, gård med gnr. 110/1, lå ved Søren Bulls vei, omtales først i 1577. Gården var kannikegods. Ble solgt til Ulrik Frederik Gyldenløve i 1678. I 1840 ble gården delt og bestod i 1903 av 5 bruk. Gran ble revet for fremføring av Djupdalsveien (E 6).