Grane

Grane, Sportsklubben, stiftet 12. juni 1931, holdt til i området rundt Grønland. Grane var medlem av Arbeidernes Idrettsforbund frem til 1946. I 1946 ble klubben slått sammen med SK Brage og SK Varden til Vahl Sportsklubb.

Sportsklubben Grane må ikke forveksles med Grane Idrettslag.