Granfossen

Granfossen i Lysakerelva ved Lilleaker. Elvebredden til venstre er Bærum kommune. Foto: Aslak Malmåsen

Granfossen, Fåbrufossen, fall i Lysakerelva ved Lilleaker, fallhøyde 12,35 m. Navn etter sagbruket Granfos Brug Ltd. A/S, som lå på Bærumssiden. Pilegrimsleden krysser Lysakerelva litt ovenfor fossen.