Gransveien

Gransveien, Sørkedalen, bydel Marka, fra Sørkedalsveien ved Nordre Venner nordover forbi gårdene øvre og nedre Gran til Granli. Gammelt ferdselsnavn som ble offisielt navnsatt 2014.