Gravesens kafé

Gravesens kafé, meget populær restaurant som eksisterte fra 1880-årene frem til ca. 1900 og hvor mange av byens kunstnere og politikere vanket, blant andre forfatterne Ivar Aasen og Gunnar Heiberg og maleren Carl Dørnberger. Kafeen lå i Stortingsgata 8, og innehaveren var gårdens daværende eier, den danske restauratør Grave Gravesen. I samme gård drev han også Hotel du Boulevard. Her losjerte en rekke statsråder og stortingsmenn opp gjennom årene, og disse ble ofte stamgjester i Gravesens kafé. Gravesens hustru het Sarah, og da han åpnet en friluftsrestaurant på den andre siden av gaten, i hjørnet av Eidsvolls plass, fikk den navnet Saras Telt.

Restauranten var fra 1930-årene til den ble nedlagt omkring 1960 drevet under navnet Cecil, og hotellet under navnet Hotel Norge. Bygningen rommet også senere flere serveringssteder inntil den brant ned til grunnen i 1986. Bygningen ble da revet og i det nye bygget åpnet Olav Thon Cecil Hotel 1989.