Saras Telt

Saras Telt er et serveringssted beliggende ved Eidsvolls plass i Oslo. Foto: Vidar Iversen / Creative Commons

Saras Telt, sommerrestaurant på Eidsvolls plass, kom i drift omkring 1900. Den har navn etter Sarah Gravesen, hustruen til innehaveren av Gravesens kafé på den andre siden av Stortingsgata. Det var, som navnet antyder, et serveringssted under teltduk som ble drevet i tilknytning til kafeen. Navnet ble beholdt til 1970-årene og ble senere gitt som navn på en delvis innebygd friluftskafé fra 1978 (ark. Lund og Slaatto). Kafeen ble revet 2013 og området tilbakeført til park til 17. mai 2014.

Referanser i denne artikkelen

Gravesens kafé

Referanser til denne artikkelen

Gravesens kafé